Llei d'ordenació sostenible de la pesca

TÍTOL: LLEI D'ORDENACIÓ SOSTENIBLE DE LA PESCA EN AIGÜES CONTINENTALS.

LOCALITZACIÓ: D'aplicació en àmbit català

CLIENT: Generalitat de Catalunya

DATA INICI: Gener 2005

DATA FINALITZACIÓ: Desembre 2009

DESCRIPCIÓ: Durant un procés de 4 anys de durada a partir de tres dictàmens científics es va redactar un esborrany d’avantprojecte, el qual desprès de les aportacions de tots els sectors implicats es va convertir en avantprojecte de Llei. Finalment en data 17 de desembre de 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 22/2009 d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, sent la primera llei de pesca pròpia de Catalunya en tota la història.

OBJECTIUS:

 • Redactar una llei de pesca continental pròpia de Catalunya.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

 • Buidat dels tres dictàmens de partida
 • Redacció del primer esborrany d’avantprojecte
 • Presentació i debat amb els sectors implicats
 • Anàlisi i incorporació d’aportacions
 • Redacció del segon esborrany d’avantprojecte
 • Redacció de l’avantprojecte
 • Exposició pública
 • Recollida i anàlisi al·legacions
 • Tràmits parlamentaris
 • Aprovació


Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas