Reintroducció de truita autòctona

TÍTOL: REINTRODUCCIÓ DE TRUITA AUTÒCTONA A LA CAPÇALERA DEL LLOBREGAT MITJANÇANT INCUBADORES

LOCALITZACIÓ: Alt Berguedà

CLIENT: Generalitat de Catalunya

DATA INICI: Octubre 2007

DATA FINALITZACIÓ: Març 2011

DESCRIPCIÓ: Després d’obtenir ous fecundats de truites autòctones de la capçalera del Llobregat (subespècie pràcticament extingida) es van dipositar en caixes incubadores. Les incubadores es van traslladar a un tram prèviament descastat de truites irisades i es va fer un seguiment dels resultats.

OBJECTIUS:

  • Valorar si aquesta tècnica permetria recuperar poblacions de truita autòctona.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Selecció del tram.
  • Descast: eliminació de la població de truites irisades existent.
  • Seguiment de l’estat de maduració de les truites autòctones en època de reproducció.
  • Captura d’individus autòctons, extracció dels productes sexuals i obtenció d’ous fecundats segons el mètode de Jacobi.
  • Posada dels ous en caixes incubadores i trasllat de les incubadores al riu.

RESULTATS:

  • Eclosió del 98% dels ous obtinguts (aprox. 2.000).
  • Fundació d’una població de truites autòctones de 12-16 cm al tram de l’assaig amb una densitat de 1 truita/ 10m2.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas