Servei integral gestió poda St. Esteve Sesrovires

TÍTOL: SERVEI INTEGRAL DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ VEGETAL A SANT ESTVE SESROVIRES

LOCALITZACIÓ: Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)

CLIENT: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

DATA INICI: 2010

DATA FINALITZACIÓ: Fins novembre 2012, prorrogable 2 anys més.

DESCRIPCIÓ: Recollida de la poda de poda porta a porta, amb prèvia trucada per sol·licitar-lo. El residu es tritura amb el mateix vehicle, que disposa de trituradora i d’un magatzem de triturat, i es dóna l’opció a l’usuari de quedar-se amb el triturat, per fer compostatge o encoixinat, sinó s'estudia la possiblitat d'utilitzar-lo com a subproducte per l'obtenció d'energia (biomassa) o incorporar directament al sòl en forma de substrats.

Més informació al portal PROGREMIC.

OBJECTIUS:

  • Millorar la gestió del la FV, recollint la fracció llenyosa i la no llenyosa en circuits diferenciats.
  • Eliminar els impropis en la recollida selectiva de la fracció llenyosa recollint residu 100% net.
  • Fomentar l’autogestió del residu al propi municipi i la prevenció en origen.
  • Integrar la comunicació, recollida i gestió del material recollit en el mateix servei.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Campanya d’implantació, atenció als veïns (telèfon, pàgina web), direcció tècnica i prestació del servei de recollida, recerca de la millor opció de tractament.

RESULTATS:

  • 100% de valorització del residu recollit, 0% de materials impropis.
  • Servei universal: es presta en tot el terme municipal.
  • Recollida PaP de 2,28 t/mes de FV, d'on la meitat (1,14 t/mes), se les han quedat els veïns per compostatge o encoixinat. 11 t/mes s’han recollit a la deixalleria (jardiners, particulars).

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas