Suport tècnic a la implantació del servei de recollida de poda PaP

TÍTOL: SUPORT TÈCNIC A LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE LA FRACCIÓ VEGETAL D’ORIGEN DOMÈSTIC A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.

LOCALITZACIÓ: Sant Salvador de Guardiola (Bages)

CLIENT: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

DATA INICI: Abril del 2010

DATA FINALITZACIÓ: Gener 2011. Servei en funcionament.

DESCRIPCIÓ: El municipi té 3.044 habitants (2009). El 58% dels seus habitants viuen en una de les quatre urbanitzacions que hi ha al municipi. L'índex de reciclatge de la fracció vegetal és molt baix, amb molts impropis, abandonaments i brutícia. Amb la posada en marxa del nou servei de recollida porta a porta concertat telefònicament, es passa a poder aprofitar els residus 100% nets lliures d’impropis, reduir el nombre de residus vegetals abandonats i a oferir un servei 100% còmode pel ciutadà.

OBJECTIUS:

  • Implantar el nou sistema de recollida porta a porta de FV domèstica.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Reunions de coordinació amb el personal municipal, suport tècnic sobre els recursos materials necessaris, proposta de modificació de l’ordenança reguladora de residus, suport tècnic de funcionament general del servei i en les alternatives de destí final del residu vegetal triturat.
  • Gestió i control dels kg recollits i control i seguiment del funcionament.

RESULTATS:

  • Major ordenació de la via pública i valorització dels residus que abans anaven a abocador.
  • Servei de recollida a 53 famílies del municipi en els primers 6 mesos de servei.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas