Campanyes informatives

La informació al ciutadà i als establiments forma part de la posada en marxa, de la millora i del manteniment de qualsevol servei públic que se'ls adreci.

 

Portem a terme campanyes de comunicació quan en un municipi es dóna:


  • la implantació de la recollida de residus porta a porta,
  • un canvi de model de recollida de residus,
  • la implantació de recollida de l'orgànica,
  • la implantació del compostatge comunitari o individual,
  • la implantació d'un nou servei tal com la recollida de voluminosos o de recollida de poda.

 

També desenvolupem campanyes de reforç de recollida selectiva i de prevenció de residus.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas