Compostatge a les escoles del Vallès Occidental

TÍTOL: SEGUIM FENT COMPOSTATGE A LES ESCOLES  http://aprenemacompostar.blogspot.com/

LOCALITZACIÓ: Escoles del Vallès Occidental 

CLIENT: Consorci per la Gestió de residus del Vallès Occidental

DATA INICI: Novembre 2010

DATA FINALITZACIÓ: En funcionament

DESCRIPCIÓ: Oferta de vàries tipologies de tallers pels cicles mitjà i superior que guien als i les alumnes en el projecte de compostatge ja iniciat per l'escola. Explicació dels principals aspectes del compostatge mitjançant un joc de taula gegant, visita al compostador escolar, ús d'una guia digital com a base d'intercanvi de coneixements entre alumnes, comparació de mostres de compost.

OBJECTIUS:

  • Fer un seguiment del compostatge implantat a les escoles del Vallès Occidental, adaptant-lo segons les necessitats de cadascuna.
  • Fomentar el treball en grup, l'expressió oral i la capacitat de síntesi.
  • Desenvolupar la capacitat d'observació i experimentació en els alumnes.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Fitxes pedagògiques de cada tipologia de taller, contactar amb les escoles, desenvolupament del taller a l'aula amb una durada de 1,5h – 2h, valoració per part del professorat.

RESULTATS:

  • Formació a un total de 1.203 alumnes.
  • Participació de 27 escoles i incorporació de 3 de noves en el projecte.
  • Valoracions mitjanes de 4,5 sobre 5 en les enquestes del professorat.
  • Detecció i resolució de problemes en alguns compostadors.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas