Guia didàctica sobre contaminació atmosfèrica

TÍTOL: GUIA DIDÀCTICA NÚM. 3. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

LOCALITZACIÓ: Guia didàctica descarregable a través de la pàgina web del Dep. de Territori i Sostenibilitat.  

CLIENT: Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah - educacio i sostenibilitat.

DATA INICI: 2000

DATA FINALITZACIÓ:  2000

DESCRIPCIÓ: La guia comprèn temes com la responsabilitat personal i de l'Administració, indicis de contaminació i les mesures per detectar-ho, el consum i l'estalvi d'energia, els focus emissors, contaminants i la salut. Les activitats es poden treballar a l'aula dirigides pel mateix mestre. La guia didàctica correspon al número 3 de les 10 guies educatives que ofereix el Departament de Territori i Sostenibilitat en format pdf i gratuïtament sobre medi ambient com a suport educatiu per les escoles.

OBJECTIUS:

  • Valorar la qualitat de l'aire com un element principal per la vida, la salut i la conservació del medi ambient en la pròpia població o barri.
  • Relacionar els fenòmens meteorològics, el clima i els factors climàtics amb les conseqüències de les emissions contaminants a l'atmosfera.
  • Identificar els principals tipus de focus emissors de contaminació antropogènics i naturals.
  • Conèixer els símptomes de les principals afeccions i malalties causades per la contaminació atmosfèrica.
  • Aplicar tècniques elementals per identificar i mesurar la contaminació de l'aire.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Guia didàctica sobre la contaminació atmosfèrica.

RESULTATS:

  • Publicació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya com a recurs educatiu per a la sostenibilitat.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas