Avaluació ambiental

Anàlisi i avaluació dels impactes que poden generar en el medi el desenvolupament de projectes, plans, programes i plans especials.

Redacció d'Informes de Sostenibilitat Ambiental, Memòries Ambientals i altres documents ambientals per a la realització de projectes que afecten a més d'un municipi o tipus de sòl (POUM, infrastructures, etc.).

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas