Avaluació Ambiental de Plans i Programes

La realització de projectes que afecten a més d’un municipi o tipus de sòl (POUM, infrastructures...) poden afectar al medi si no es desenvolupen amb una visió global de la seva afectació.

 

Els Informes de Sostenibilitat Ambiental i les Memòries Ambientals procuren que es tinguin en compte tots els aspectes del territori per poder fer-ne una avaluació global.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas