ISA de Perafita

TÍTOL: INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR I INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERAFITA.

LOCALITZACIÓ: Perafita

CLIENT: Salvador Panosa i associats

DATA INICI: Juliol de 2008

DATA FINALITZACIÓ:  Abril de 2011

DESCRIPCIÓ: L’IAP i la ISA del POUM de Perafita són els documents ambientals on s’ha fet un anàlisi de la situació actual i la futura i s’han incorporat les mesures ambientals, els indicadors i les propostes necessàries per assegurar un bon desenvolupament del planejament.

OBJECTIUS:

  • Aplicar el concepte de sostenibilitat en la redacció del POUM incidint en els diferents aspectes que es poden veure afectats i tenint en compte que els objectius siguin socialment desitjables, ambientalment positius, econòmicament rendibles i tècnicament factibles

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Visita de camp, anàlisi de les alternatives, redacció de l’Informe Ambiental Preliminar, incorporació de les al·legacions dels diferents organismes i particulars a l’ISA, redacció de l’ISA.

RESULTATS:

  • Documentació acceptada satisfactòriament.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas