EIP gasoducte Medinyà

TÍTOL: EIP DEL GASODUCTE DE MEDINYÀ

LOCALITZACIÓ: Medinyà

CLIENT: SAMPLING

DATA INICI: Maig 2008

DATA FINALITZACIÓ: Maig 2008

DESCRIPCIÓ: Els Estudis d’Impacte en el Paisatge (EIP) són instruments previstos per la legislació paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen com a objectiu promoure una bona inserció de les activitats en el paisatge.

Els EIP miren de combinar l’assentament de noves activitats i infrastructures en el paisatge sense deixar que aquestes afectin les seves característiques principals.

OBJECTIUS:

  • Garantir des de l’inici i durant tot el procés d’elaboració, tramitació i execució del projecte que les repercussions sobre el paisatge siguin integrades i considerades adequadament.
  • Preveure els impactes de l’obra projectada sobre el paisatge.
  • Proposar mesures correctores i de restauració.

INSTRUMENTS/ACTUACIONS:

  • Estudi de camp i estudi de gabinet de la zona per on passarà el gasoducte i les repercussions que tindrà en relació a les diferents fases d’obra que estan previstes pel desenvolupament del projecte.

Contacte

Copia el codi de la imatge.
Cryptographp PictureReload
Vine a gaudir de la brama del cérvol. Organitza: Ambiens Certificació de Qualitat: Bureau Veritas